Hoàn thành thuận lợi việc đổ móng tuabin gió đầu tiên của Dự án điện gió Chính Thắng công suất 50MW tại tỉnh Ninh Thuận(美国新闻发布、德国新闻发布)

发布日期:2020-10-05 08:47
分享到:
Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Công ty TNHH viện thiết kế điện lực Trung Nam  Xu Heng đã hoàn thành thuận lợi việc đổ móng tuabin gió đầu tiên của Dự án điện gió Chính Thắng công suất 50MW tại tỉnh Ninh Thuận. (美国新闻发布、德国新闻发布)

Dự án thiết kế lắp đặt 13 tổ máy tuabin gió công suất 3,0 MW và 3 tổ máy tuabin gió 3,6 MW với tổng công suất lắp đặt là 50 MW. Dự kiến, cuối năm sẽ hòa mạng phát điện mạch vòng đầu tiên, cuối tháng 3 năm sau sẽ hoàn thành hòa lưới toàn bộ công suất. Việc đổ móng của tua bin gió đầu tiên được suôn sẻ là dấu mốc quan trọng đầu tiên của dự án này, đặt nền móng vững chắc cho việc thực hiện thuận lợi các điểm nút khác tiếp theo. (美国新闻发布、德国新闻发布)

Công ty TNHH viện thiết kế điện lực Trung Nam trực thuộc Công ty TNHH tập đoàn xây dựng năng lượng Trung Quốc làm đơn vị tổng thầu EPC. Hướng đến thị trường trong và ngoài nước, cung cấp các giải pháp xây dựng công trình tích hợp cho các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính, nhà đầu tư, nhà phát triển và pháp nhân dự án, chủ yếu tham gia các nghiệp vụ như nghiên cứu quy hoạch điện, tư vấn, đánh giá và khảo sát kỹ thuật, thiết kế, dịch vụ, giám sát, tổng thầu công trình, và phát triển sản phẩm công nghệ độc quyền liên quan. Mặc dù trong quá trình xây dựng dự án phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức như sự lây lan của dịch bệnh ra toàn cầu, nhưng dưới sự chủ trì của Viện Trung Nam, tất cả các đơn vị tham gia đã đồng tâm hiệp lực, dự án hiện đang tiến triển thuận lợi. (美国新闻发布、德国新闻发布)

Tỉnh Ninh Thuận với lợi thế tiềm năng điện gió và điện mặt trời lớn nhất cả nước, đang từng bước phát triển thành trung tâm năng lượng tái tạo của Việt Nam. Việc hoàn thành dự án điện gió Chính Thắng công suất 50MW sẽ giảm bớt căng thẳng cục bộ một cách hiệu quả đối với nhu cầu cung cấp điện tại địa phương, đảm bảo vững chắc cho đời sống và sản xuất của người dân địa phương, góp phần vào an ninh năng lượng quốc gia của Việt Nam và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
阅读更多文章